Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

21. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 28. rujna 2016.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/16-03/25
URBROJ:2109/1-02-16-01
Čakovec, 26.09.2016.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
21. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 4. listopada 2016. godine (utorak) u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu.
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu.
3. a) Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.
b) Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2018. i 2019. godinu.
4. Prijedlog I. izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
5. Prijedlog I. izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 21. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 040/374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina, v.r

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content