Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Uz "Otvoreni proračun" podaci o prihodima i rashodima Županija dostupniji i jednostavniji

Datum objave: 8. rujna 2016.

 
Županije su aplikacijom „Otvoreni proračun“ i dalje transparentnije od većine lokalnih jedinic
Prije nekoliko mjeseci Institut za javne financije proveo je istraživanje o transparentnosti proračuna za 2015. godinu u kojemu su se županije pokazale kao najtransparentnije jedinice. Uz odlične podatke iz istraživanja Instituta koji idu u prilog dobrom funkcioniranju jedinica regionalne samouprave, predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk najavio je novi projekt, „Otvoreni proračun“, koji pokreće Zajednica u suradnji s tvrtkom Coin, a tiče se upravo transparentnosti proračunskih podataka.
Županije žele građanima na jednostavan i čitljiv način predočiti podatke o proračunima svih jedinica, s namjerom informiranja o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava. Projekt „Otvoreni proračun“ ima dva osnovna cilja.  Jedan od ciljeva je da sve županije putem jednostavne aplikacije, na potpuno unificaran način otvore i vizualiziraju županijske proračune po svim klasifikacijama. Drugi je cilj omogućiti županijskoj upravi usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama, kao i gospodarskih pokazatelja, te tako pokrenuti kompetitivnost i podići produktivnost i efikasnost rada županijskih uprava. Zbog brojnih noviteta koje ova aplikacija donosi, bit će to prvi put da jedna razina samoupravne vlasti ima unificirani prikaz. To je veliki iskorak u transparentnosti, čak i u odnosu na nacionalnu upravnu razinu.
Prema podacima Ministarstva financija proizlazi da je u rashodima i izdacima svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini udio gradova bio 66%, općina 17% i županija 17%. No, ako se iz proračuna izdvoje sredstva namijenjena proračunskim korisnicima, jasno je vidljivo da u rashodima svih lokalnih proračuna županije sudjeluju sa svega 13%. Skoro 40% iznosa županijskih proračuna prenosi se županijskim korisnicima o kojima brinu županije.
 

Rashodi i izdaci u 2015. godini  
  u milijunima kn
  Rashodi i izdaci      Prijenosi proračunskim korisnicima  Rashodi i izdaci bez Prijenosa  
Gradovi 15.168   66% 3.760 11.408 66%
Općine 3.822   17% 165 3.658 21%
Županije 3.769   17% 1.514 2.255 13%
Ukupno (kn) 22.759   100% 5.438 17.321 100%

 
„Županije najveći dio sredstava izdvajaju za obrazovanje te zdravstvo i socijalnu zaštitu što u 2015. godini iznosi čak 56% od ukupnih županijskih proračuna. To jasno pokazuje da sukladno svojim mogućnostima, županije prepoznaju prioritete lokalne zajednice.„ naglasio je predsjednik Hrvatske zajednice županija Pauk.
 

Ostvarenje po funkcijskoj klasifikaciji u 2015. godini   
u milijunima kn
   
Opće javne usluge 611 16%
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 131 3%
Obrazovanje 1.340 36%
Ekonomski poslovi 447 12%
Rekreacija, kultura i religija 166 4%
Socijalna zaštita 281 7%
Zdravstvo 479 13%
Zaštita okoliša 141 4%
Javni red i sigurnost 31 1%
Obrana 0 0%
Ostalo (izdaci) 143 4%
UKUPNO (rashodi i izdaci) 3.769 100%

 
Sredstva za jedinice lokalne i regionalne samouprave u 2015. godini smanjena su u odnosu na 2014. godinu za čak 1,7 milijardi kuna. Najveće smanjenje na prihodovnoj strani jedinica dogodilo se na poziciji prihoda od poreza i prireza na dohodak, što je posljedica izmjene Zakona o porezu na dohodak.
„Izmjenom ovog Zakona najviše su oštećene županije jer je za pretpostaviti da su gradovi i općine taj gubitak djelomično nadomjestili povećanjem stope prireza, što kod županija nije moguće“ komentirao je Pauk.
 
 

Porez i prirez na dohodak
u milijunima kn
2014. 2015. Razlika 15/14 Indeks 15/14
Gradovi 8.653 7.697 -956 89
Općine 1.266 973 -293 77
Županije 1.603 1.177 -425 73
Ukupno  11.522 9.847 -1.675 85
 
 

 
Izvor podataka su podaci "Ostvarenje proračuna JLP(R)S koje objavljuje Ministarstvo financija", a podatke je obradila tvrtka Coin d.o.o.  koja je partner Hrvatske zajednice županija u projektu “Otvoreni proračun“. Svim građanima dostupan je i osnovni modul CROračuna na adresi http://croracun.hr/  te putem web stranica Hrvatske zajednice županija.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content