Iz proračuna Saveza moguće je financirati projekte koji se provode na području svih članica Saveza pa tako i Međimurske županije te pripremu projekata za kandidiranje za financijska sredstva iz drugih izvora Europske unije. S obzirom da Savez ima osnovanu tematsku koordinacijsku točku (u daljenjm tekstu TCP) za 11 tema (područja suradnje), projekti mogu pokrivati bilo koje područje suradnje koje određeni TCP pokriva. Popis svih TCP-a po područjima nalazi se u sklopu prijavnog obrazca.Financiraju se sljedeće kategorije projekata:

  1. PRIPREMNI TROŠKOVI – troškovi za prijavljivanje projekata koji se prijavljuju na natječaje drugih odgovarajućih programa Europske unije (maksimalni iznos sufinanciranja iz proračuna Saveza je 5.000€ ako je odobren od strane Upravnog odbora)
  2. TROŠKOVI IMPLEMENTACIJE – projekta sufinanciranih sredstvima iz EU fondova i programa u maksimalnom iznosu sufinanciranja iz proračuna Saveza od 5.000,00€
  3. ZAJEDNIČKI PROJEKTI maksimalan iznos sufinanciranja je 4 000€ ili 20% od ukupnih troškova projekta. U zajedničkim ovakvim projektima moraju sudjelovati najmanje 3 člana iz 3 različite države članice Saveza

U kategoriji zajedničkih projekata moraju sudjelovati najmanje 3 člana iz 3 različite države članice Saveza.
Za podnošenje prijavnog obrasca (u privitku) za financiranje potrebno je upotrijebiti obrazac koji se nalazi ispod. Prijavni obrazac je potrebno poslati resornoj tematskoj koordinacijskoj točci (u daljnjem tekstu: TCP) do 30. rujna 2016.
Nepotpune prijave i prijave koje nisu poslane na vrijeme neće se razmatrati. Prijavni obrazac mora biti ispunjen na engleskom jeziku.
Voditelj Glavnog tajništva, ujedno kao predsjedatelj Upravnog odbora, obavještava prijavitelja projekta o rezultatima natječaja. Prijavitelj projekta, kojem je odobren projekt iz zajedničkog proračuna, mora Glavnom tajništvu poslati obračun utrošenih sredstava s dokazima troškova. Glavno tajništvo provjerava obračun.  Glavno tajništvo isplaćuje subvencije tek nakon zaključenja projekta i uz predočenje računa.
Za sva pitanja možete se obrati Odsjeku za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj na broj telefona 374 016 ili putem maila eu.info@medjimurska-zupanija.hr.

Prijavni obrazac možete skinuti ovdje.

Sve informacije o Savezu Alpe-Jadran možete naći na sljedećem linku: http://www.alps-adriatic-alliance.org/