Projekt „Moje mjesto u zajednici“ provodi udruga Zora s partnerima Centrom za održivi razvoj i udrugom K-Zona podržan je od Fondova Europskog gospodarskog prostora, Kraljevine Norveške i Međimurske županije. Početkom godine predstavljeni su rezultati istraživanja potreba i problema građana Međimurske županije vezanih uz učinkovitost javne uprave i institucija, poticanje zapošljavanja i gospodarstva, prometna i komunalna infrastruktura, društvena solidarnost, društvene, kulturne i sportske sadržaje, briga o zajednici i dostupnost socijalnih usluga te prava marginaliziranih skupina.

Međimurska županija koja se aktivno uključila u kampanju, podupire je od samog početka te je svojim djelovanjem usmjerena na potrebe svojih građana kako bi im život učinila što boljim, kvalitetnijim i dostojanstvenim na ovom će mjestu dati odgovore koji su u njenoj nadležnosti ili uputiti žitelje naše županije na institucije koje su odgovorne za pojedini upit ili prijedlog. Na taj način želimo doprinijeti stvaranju aktivne lokalne zajednice utemeljene na društvenoj jednakosti, socijalnoj pravdi i dobrom upravljanju u kojoj svaki građanin, osobito socijalno isključeni i oni u siromaštvu znaju kako mogu ostvariti svoja socijalna i ljudska prava.