Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Shema nagrade za inovativne ideje i podrška inkubaciji (Galileo-EGNOS)

Datum objave: 24. kolovoza 2016.
Glavni cilj potpore je dodjela mehanizama i podrške za inovativne aplikacije razvijene od strane poduzetnika te na temelju globalnih navigacijskih satelitskih sustava EU-a (GNSS) tehnologija (EGNOS/GALILEO). Potpora također ima za cilj i poboljšanje kvalitete pristiglih ideja, kao i broj prijava iz zemalja članica EU i drugih zemalja sudionica. Specifični ciljevi projekta su sljedeći:
 • Nagrađivanje inovativnih poduzetnika u razvoju GNSS aplikacija,
 • Poticanje malih i srednjih poduzetnika te inovativnih organizacija za ulaganje u EGNOS/Galileo,
 • Razvoj GNSS metoda koje će biti prepoznate ne samo na lokalnoj razini, već i na međunarodnoj,
 • Pružanje podrške start-up poduzećima u razvoju novih inovativnih aplikacija,
 • Promocija inovativnih aplikacija.
Prihvatljivi prijavitelji: 
 • Organizacije,
 • Neprofitne organizacije,
 • Mala i srednja poduzeća.
Prihvatljivi troškovi: 
 • Troškovi osoblja,
 • Troškovi amortizacije opreme ili drugih sredstava,
 • Troškovi službenih putovanja,
 • Troškovi potrošnog materijala,
 • Troškovi koji proizlaze izravno iz zahtjeva koje nameće Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (širenje informacija, specifična procjena djelovanja, revizije, prijevodi, reprodukcije),
 • Troškovi financijske potpore trećim osobama, u skladu s uvjetima postavljenog u sporazumu za financiranje,
 • Pristojbe, poreze i naknade koje plaća korisnik, pod uvjetom da su uključeni u prihvatljive izravne troškove, ukoliko nije drugačije navedeno u sporazumu,
 • Troškovi koji se odnose na jamstvo predujma koje je podnio korisnik bespovratnih sredstava.
Iznos sufinanciranja: 
 • Troškovi upravljanja (pravni, financijski i administrativni kapaciteti) - 213.000 €.
 • Troškovi nagrada - 900.000 €.
 • Troškovi inkubacije - 360.000 €.
Stopa sufinanciranja: 
Maksimalna stopa sufinanciranja je do 70% opravdanih troškova za upravljanje i inkubacije te do 60% ukupnih prihvatljivih troškova za nagrade.
Rok za prijavu je 19.10.2016.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content