Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Novi natječaj iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.

Datum objave: 10. kolovoza 2016.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. Opći cilj Poziva podrazumijeva poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, dok se specifični ciljevi ogledaju u sljedećem:

 • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda,
 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove,
 • Primjerenija valorizacija resursa,
 • Stvaranje nove atrakcijske osnove,
 • Generiranje novih motiva dolaska,
 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje,
 • Poticanje rasta turističke potrošnje,
 • Povećanje zadovoljstva gostiju,
 • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine,
 • Upravljanje posjetiteljima.
Prihvatljivi prijavitelji: 
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije,
 • Jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine.
Prihvatljive aktivnosti: 
1. Plaže  
Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja).
2. Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri
Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centra za posjetitelje ili interpretacijskog centra (kapitalna ulaganja).
3. Javna cikloturistička infrastruktura 
Uređenje pratećih sadržaja - odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama (kapitalna ulaganja).
Iznos sufinanciranja: 
1. Plaže
 • Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn.
 • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn.
2. Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri
 • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn.
 • Makimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn.
3. Javna cikloturistička infrastruktura
 • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn.
 • Makimalni iznos potpore: 300.000,00 kn.
Stopa sufinanciranja: 
Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova.
Javni poziv je otvoren do 15. rujna 2016. godine.
Više informacija i sve potrebne dokumente možete pronaći ovdje: Ministarstvo turizma
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content