Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaji Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj EAFRD - mjera 8

Datum objave: 29. lipnja 2016.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je sljedeće natječaje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj EAFRD:
1.Operacija 8.6.3. „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“
Predmet natječaja je dodjela sredstava za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme te marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.
Prihvatljivi korisnici su:

 • šumoposjednici,
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika,
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana za djelatnosti prerade drva i
 • jedinice lokalne uprave i samouprave te njihova udruženja.

Prihvatljivi troškovi vezani su uz:

 • gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.),
 • zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama,
 • kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.),
 • izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i
 • kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).

Iznos sufinanciranja:
Ukupna sredstva javne potpore iznose 2.500.000,00 HRK.
Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša 30.000,00 EUR.
Stopa sufinanciranja:
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova.
Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 22. srpnja do 22. studenoga 2016.
Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-6-potpor...
 
2.Operacija 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”
Predmet natječaja je ulaganje u šumarske tehnologije, strojeve, alate i opremu u predindustrijskoj obradi drva.
Prihvatljivi prijavitelji su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana za djelatnosti prerade drva.
Prihvatljivi troškovi vezani su uz:

 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.),
 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.),
 • instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i
 • izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

Iznos sufinanciranja: 
Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 10.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR.
Stopa sufinanciranja:
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova.
Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a od 15. srpnja 2016. godine do 15. studenoga 2016. godine.
Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 15. srpnja do 15. studenoga 2016. 
Više informacija o natječaju na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-6-proved..
 

 1. Operacija 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Predmet natječaja je ulaganje u šumarske tehnologije, strojeve, alate i opremu za preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.
Prihvatljivi prijavitelji su:

 • šumoposjednici,
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika i
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi troškovi vezani su uz:

 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.),
 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.),
 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.),
 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.),
 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) i
 • izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).

Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 kuna. 
Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša 700.000,00 EUR.
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova.
Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a od 15. srpnja 2016. godine do 15. studenoga 2016. godine.
Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.
Više informacija o natječaju na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-6-proved...(link is external)
 

 1. Podmjera 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava", Operacija 8.5.1. "Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura"

Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji uključuju aktivnosti konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • šumoposjednici,
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti: 

 • konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika,
 • konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća,
 • konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.

Iznos sufinanciranja: 

 • Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 5.000 eura,
 • Maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 700.000 eura.

Stopa sufinanciranja: 
Maksimalan intenzitet sufinanciranja projekata iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-5-potpor...
 

 1. Podmjera 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«

Prihvatljivi korisnici:

 1. šumoposjednici
 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika
 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama
 4. udruge civilnog društva i
 5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

 • uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i
 • izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. Također, prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.
Više: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1258
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content