Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Datum objave: 28. lipnja 2016.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:
-  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
-  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
-  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
-  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
-  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
-  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
-  knjižnične djelatnosti;
-  potpore izdavanju knjiga;
-  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
-  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
-  književnih programa u knjižarama;
-  arhivske djelatnosti;
-  muzejsko-galerijske djelatnosti;
-  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
-  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
-  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
-  međunarodne kulturne suradnje;
-  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
-  nabave informatičke opreme.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.
Prijavnice popunjene internetski predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine, koje se dostavljaju na adresu nadležnoga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
Rok za podnošenje prijava jest od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine.

Detaljan Poziv, natječajnu dokumentaciju i link za prijavu možete pronaći OVDJE.

Izvor: Ministarstvo kulture

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content