Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Dva nova natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih usmjerena djeci i mladima

Datum objave: 31. svibnja 2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je dva nova natječaja usmjerena djeci i mladima i to: Poziv za finaancijsku potporu projekata usmjerenih mladima (rok za prijavu je 24. lipnja 2016.) te Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima (rok za prijavu je 27. lipnja 2016.).

Poziv za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima

Na Poziv se mogu prijaviti sve zainteresirane udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte u sljedećim prioritetnim područjima:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 40.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva.

* Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

Rok za prijavu je 24. lipnja 2016.


Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Udruge mogu prijaviti projekt prevencije nasilja nad i među djecom i mladima za sljedeće aktivnosti:

  • neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja, mladima u rizičnom ponašanju, djelatnicima ustanova u socijalnoj skrbi, djelatnicima i korisnicima odgojnih zavoda),
  • savjetodavne usluge za djecu, mlade i roditelje, uključujući on-line i telefonska savjetovališta
  • psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelje nasilja
  • psihosocijalna podrška za djecu i mlade žrtve nasilja
  • psihosocijalna podrška mladima rizičnog ponašanja
  • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja
  • edukacijske aktivnosti za korisnike
  • radionice usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među djecom i mladima i poticanje na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba
  • provedba inovativnih kampanja prevencije vršnjačkog nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama.

Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini osigurano je 4.000.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 27. lipnja 2016.

* Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

Rok za prijavu je 27. lipnja 2016.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content