Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj "Kompetentnost i razvoj MSP"

Datum objave: 24. svibnja 2016.
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj "Kompetentnost i razvoj MSP" s ciljem jačanja regionalne konkurentnosti temeljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva odnosno razvoj novih kompetencija i otvaranje novih radnih mjesta. Sredstvima natječaja potiču se investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.
Prihvatljivi prijavitelji: 
Na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Prihvatljive aktivnosti:
Regionalne potpore (ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu)
 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele,
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka,
 • trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač,
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme,
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta,
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta,
 • nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup materijalne imovine ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu,
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
  troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora.
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP
 • usluge upravljanja projektom,
 • usluge stručnog nadzora građenja,
 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta,
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt),
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora.
Potpore za usavršavanje
 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci,
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja,
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja,
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.
Potpore male vrijednosti (de minimis)
 • troškovi pripreme natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta ulaganja (prihvatljivi od dana objave Poziva),
 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta),
 • troškovi promidžbe i vidljivosti.
Iznos sufinanciranja:
Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 300.000 kuna, dok je maksimalan iznos sufinanciranja 30.000.000 kuna.
Prijave se zaprimaju od 1. lipnja 2016.
ROK ZA PRIJAVU: 31.12.2016.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content