Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Popis javnopravnih tijela - UO za prostorno uređenje, gradnju

Datum objave: 12. svibnja 2016.

Javnopravna tijela koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata u prostoru, odnosno koja utvrđuju uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za građenje građevina za koje se izdaju građevinske dozvole.
1. HEP OPERATOR DISTIRBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
ELEKTRA ČAKOVEC
40 000 ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2
2. MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
40 000 ČAKOVEC, Obrtnička 4
3. MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
40 000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10
4. HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu
42 00 VARAŽDIN, Međimurska 26b
5. HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Trnava
40 000 ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
6. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40 000 ČAKOVEC, Mihovljanska 70
7. HRVATSKE CESTE d.o.o.
Ispostava Varaždin
42 000 VARAŽDIN, Kralja Petra Krešimira IV 25
8. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
10 000 ZAGREB, Širolina 4
9. HRVATSKE ŠUME d.o.o.
10 000 ZAGREB, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2
10. HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Uprava šuma Podružnica Koprivnica
48 000 KOPRIVNICA, Ivana Meštrovića 28
11. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELTNOSTI
10 000 ZAGREB, Roberta Frangeša Mihanovića 9
12. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava međimurska,
Odjel zajedničkih i upravnih poslova
40 000 ČAKOVEC, Jakova Gotovca 7
13. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Uprava za sanitarnu inspekciju
Sektor županijske sanitarne inspekcije
Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Čakovec
40 000 ČAKOVEC, Ruđera Boškovića 2
14. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za poljoprivredno zemljište
10 000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78
15. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
10 000 ZAGREB, Planinska 2a
16. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
10 000 ZAGREB, Mihanovićeva 12
17. MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Konzervatorski odjel u Varaždinu
42000 VARAŽDIN, Gundulićeva 2
18. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
10 000 ZAGREB, Donje Svetice 38
19. SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT
10 000 ZAGREB, Donje Svetice 38
20. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
10 000 ZAGREB, Prisavlje 14
21. MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za materijalne resurse
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
10 000 ZAGREB, Trg kralja Petra Krešimira IV 1
22. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
10 000 ZAGREB, Ivana Dežmana 10
23. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
10 000 ZAGREB, Radnička cesta 80
24. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
10 000 ZAGREB, Grič 3
25. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Odjel aerodroma
10 000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 284
26. HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU
10 000 ZAGREB, Radnička cesta 80
27. HRVATSKI TELEKOM d.d.
10 000 ZAGREB, Roberta Frangeša Mihanovića 9
28. OT-OPTIMA TELEKOM
10 000 ZAGREB, Bani 75a
29. MEĐIMURSKA PRIRODA
JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
40315 MURSKO SREDIŠĆE, KRIŽOVEC, Trg međimurske prirode 1
30. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU
I ZAŠTITU OKOLIŠA
ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
40 000 ČAKOVEC, Ruđera Boškovića 2
31. URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove,
Odjel za gospodarstvo
40 000 ČAKOVEC, Ruđera Boškovića 2
32. PLINACRO d.o.o.
10 000 ZAGREB, Savska cesta 88A
33. JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
10 000 ZAGREB, Miramarska 24
34. HRVATSKI OPERATER PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
Sektor za razvoj, investicije i izgradnju
10 000 ZAGREB, Kupska 4
35. HEP PROIZVODNJA d.o.o.
Proizvodno područje HE SJEVER VARAŽDIN
42 000 VARAŽDIN, Međimurska 26C
36. INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
10 000 ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 10
37. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec
40 000 ČAKOVEC, Frankopanska 9
38. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40 000 ČAKOVEC, Ruđera Boškovića 2
39. GRAD ČAKOVEC
40 000 ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15
40. GRAD PRELOG
40323 PRELOG, Glavna 35
41. GRAD MURSKO SREDIŠĆE
40315 MURSKO SREDIŠĆE, Trg bana Josipa Jelačića 10
42. OPĆINA BELICA
40319 BELICA, Kralja Tomislava 91
43. OPĆINA DEKANOVEC
40318 DEKANOVEC, Florijana Andrašeca 41
44. OPĆINA DOMAŠINEC
40318 DEKANOVEC, Martin Pušteka 9
45. OPĆINA DONJA DUBRAVA
40328 DONJA DUBRAVA, Trg Republike 13
46. OPĆINA DONJI KRALJEVEC
40320 DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska 52d
47. OPĆINA DONJI VIDOVEC
40327 DONJI VIDOVEC, Rade Končara 9
48. OPĆINA GORIČAN
40324 GORIČAN, Trg sv. Leonarda 2
49. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
40306 MACINEC, Gornji Mihaljevec 74
50. OPĆINA KOTORIBA
40329 KOTORIBA, Kolodvorska 4
51. OPĆINA MALA SUBOTICA
40321 MALA SUBOTICA, Glavna 29a
52. OPĆINA NEDELIŠĆE
40305 NEDELIŠĆE, Maršala Tita 1
53. OPĆINA OREHOVICA
40322 OREHOVICA, Čakovečka 9
54. OPĆINA PODTUREN
40317 PODTUREN, Ivana Gršćića 5
55. OPĆINA PRIBISLAVEC
40 000 ČAKOVEC, Braće Radića 47
56. OPĆINA SELNICA
40314 SELNICA, Jelačićev trg 4
57. OPĆINA STRAHONINEC
40 000 ČAKOVEC, Dravska 1
58. OPĆINA SVETA MARIJA
40326 SVETA MARIJA, Trg bana Jelačića1
59. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
40311 LOPATINEC, Pleškovec 29
60. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
40313 SVETI MARTIN NA MURI, Trg sv. Martina 7
61. OPĆINA ŠENKOVEC
40000 ČAKOVEC, Josipa Bedekovića 11
62. OPĆINA ŠTRIGOVA
40312 ŠTRIGOVA, Štrigova 31
63. OPĆINA VRATIŠINEC
40316 VRATIŠINEC, Dr. Vinka Žganca 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content