Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/16-03/15
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec,21. 03. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
9. sjednicu Odbora za zdravstvo
za srijedu – 30. ožujka 2016. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU

2. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

3. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

4. IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2015. GODINU

5. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv za 18. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
ŽELJKA PERHOĆ, dr. med. v.r.