Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/16-03/15
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 21. 03. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m

5. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za utorak – 29. ožujka 2016. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2015.
GODINU

2. a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA
KUĆA“ ZA 2015. GODINU
b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
„SIGURNA KUĆA “ ZA 2016. GODINU

3. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2015. GODINU

4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za 18. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Franjo Kravaršćan, v.r.