Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/16-03/3
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 21. 03. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m

10. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za utorak – 29. ožujka 2016. godine u 12,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU I
PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2016. GODINU

2. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za 18. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Mr.sc. Bruno Trstenjak, v. r.