Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Međimurska županija uz ministarstvo i Hrvatske vode potpisnik ugovora za sustav navodnjavanja

Datum objave: 17. veljače 2016.

Tehnološki napredak i razvoj poljoprivredne tehnologije, te konkurentnost poljoprivrednih proizvođača i stabilnost poljoprivredne proizvodnje nezamislivi su bez navodnjavanja, pa Međimurska županija svoje poljoprivredne proizvođače uz pripremljene prezentacije upoznaje s projektom sustava javnog navodnjavanja. Sada se krenulo i korak dalje, naime Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH, Hrvatske vode i Međimurska županija potpisali su Ugovor za program izrade projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja na području Međimurske županije u vrijednosti od oko 240 tisuća kuna. Od ukupnog sufinanciranog iznosa 80 posto osiguravaju Hrvatske vode, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, a preostali dio Županija. Predmet sufinanciranja je investicija Prelog – Donji Kraljevec, I. faza, koja obuhvaća 404 hektara poljoprivrednih površina i prostire se na području katastarskih općina Prelog, Donji Kraljevec (dio), Čehovec i Cirkovljam, a uključuje izradu glavnog projekta, izvedbenu dokumentaciju te troškove provedbe projekta. Za sustav navodnjavanja Belica, ukupne neto površine od 719 ha obuhvaćeno je istraživanje agronomske podloge, elaborat vodoistražnih radova, 4 bušotine od 23 metra, Idejni projekt, studiju izvodljivosti, elaborat zaštite okoliša i prethodnu ocjenu za ekološku mrežu. Sada je pred nama postupak dobivanja građevne dozvole i pokretanje postupka izgradnje. Izgradnja sustava javnog navodnjavanja, podsustav Prelog koji se sastoji od zahvatne građevine, tlačnog razvodnog cjevovoda i crpne stanice Prelog, financirati će se iz Europskog poljoprivrednog fonda i državnog proračuna. Krajnji korisnici neće participirati u troškovima izgradnje sustava javnog navodnjavanja, već će isključivo snositi operativne troškove koji se odnose na njihovo zemljište.
No, da bi se prišlo izgradnji sustava javnog navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec - podsustav Prelog, potrebno je da se ugovornim odnosom definiraju prava i obveze krajnjih korisnika i Županije, a prvenstveno obvezu trajnog korištenja javnog sustava navodnjavanja za potrebe poljoprivredne proizvodnje, te da posjednici 70% poljoprivrednih površina iskažu zainteresiranost za priključenje na sustav navodnjavanja, odnosno 281 ha.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content