Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Datum objave: 16. siječnja 2016.

Otvoreni je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa suradnje (CP) Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (Interreg SI-HR) kojim se poziva korisnike pojedinačnog investicijskog prioriteta uspostavljenog u programskom području da podnesu prijave na dostavu projektnih prijedloga.

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa: promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima / investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

  • Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine
    • Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma
  • Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture
    • Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

  • Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

Europski fond za regionalni razvoj na raspolaganje stavlja iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje.

Sredstva su podijeljena prema prioritetnim osima na sljedeći način:

  • Financiranje Unije Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa 28.074.358,00 eura
  • Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja 5.013.278,00 eura

Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji: Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti, Neprofitne organizacije, Mala i srednja poduzeća .

Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske ili EGTC registriran u jednoj od zemalja koje sudjeluju, a sastoji se od članova iz obje države članice.

Prvi rok za podnošenje je 11. ožujak 2016.

Paket dokumenata za prijavu koji se sastoji od Implementacijskog priručnika za korisnike, obrasca Izjave Vodećeg partnera, obrasca Izjave projektnog partnera, primjerka Ugovora o sufinanciranju, primjerka Ugovora o partnerstvu i Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska dostupan je na mrežnoj stranici www.si-hr.eu.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content