Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV na priključenje na sustav javnog navodnjavanja PRELOG – DONJI KRALJEVEC (PODSUSTAV PRELOG)

Datum objave: 13. siječnja 2016.

Međimurska županija u suradnji s Hrvatskim vodama pri kraju je izrade projektne dokumentacije za sustav javnog navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec (podsustav Prelog). Izradi projektne dokumentacije prethodila je anketa o zainteresiranosti poljoprivrednih proizvođača za izgradnju sustava javnog navodnjavanja 2010. godine, koja  je pokazala veliku zainteresiranost poljoprivrednih proizvođača za izgradnju sustava javnog navodnjavanja. Podsustav navodnjavanja Prelog nalazi se na području grada Preloga i općine Donji Kraljevec. Površine navodnjavanja rasprostiru se na katastarskim općinama Prelog, Cirkovljan, Čehovec i Donji Kraljevec. Područje koje je obuhvaćeno podsustavom navodnjavanja Prelog, dio je projektnog područja smješteno južno od željezničke pruge Čakovec - Kotoriba, neto površine poljoprivrednog zemljišta od 402 ha.
Da bi se prišlo izgradnji sustava javnog navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec - podsustav Prelog, potrebno je posjednici 70% poljoprivrednih površina iskažu zainteresiranost za priključenje na sustav navodnjavanja  i da se ugovornim odnosom definiraju prava i obveze krajnjih korisnika i županije. Pri tome se prvenstveno misli na obvezu trajnog korištenja javnog sustava navodnjavanja.
Krajnji korisnici neće participirati u troškovima izgradnje sustava javnog navodnjavanja, već će isključivo snositi operativne troškove. Visina naknade za korištenje budućeg sustava za navodnjavanje sastojat će se od operativnih troškova  koji su definirati sukladno članku 45. ZOFVG-a i članku 8. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje.
Upitnik (DOC format)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content