Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/15-02/5
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-1
Čakovec, 24. 11. 2015.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Medimurskoj županiji

sazivam
13. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za četvrtak 03. 12. 2015. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:
1. Financiranje programa i projekata udruga u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro izvjestitelji su: Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije, Marija Ciglar, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije i lgor Roginek, izvršni direktor Autonomnog centra ACT

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije u Upravnom odjelu za poslove župana Medimurske županije

3. Prijedlog Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu s Projekcijom Proračuna za 2017. i 2018. godinu izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije u Upravnom odjelu za poslove župana Međimurske županije

4. Informacija o mogučnostima financiranja projekata iz Programa prekogranične suradnje Madarska-Hrvatska i Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. – izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, dipl. oec., direktorica Regionalne razvojne agencije REDEA d o.o

5. Postupak izrade dokumenata prostornog uređenja i dostava prostornih planova Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije – izvjestiteljica je Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije

6. Prezentacija projekta Sigurnost osoba i imovine u Međimurskoj županiji – izvjestitelji su Matija Posavec, mag.ing. župan i Dario Vucković, struč.spec.ing.sig. direktor društva Europska sigurnosna agencija d.o.o. Čakovec

7. Informacije, pitanja i prijedlozi

ŽUPAN
Matija Posavec