Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Transparetnošću i otvorenošću do uspješnog dijaloga županija i građana

Datum objave: 1. listopada 2015.

Koliko je zapravo važno pravo na pristup informacijama, postanemo svjesni tek kad neku informaciju trebamo. Do nje katkad nije lako doći jer se Zakon o pravu na pristup informacijama u tijelima javne vlasti ne shvaća dovoljno ozbiljno. O važnosti pravilne primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u svom je izlaganju na forumu 'Građani u fokusu' ukazala povjerenica za informiranje Anamarija Musa.
 
„Provedba Zakona o pravu na pristup informacijama ključan je instrument za transparentno i otvoreno funkcioniranje tijela javne vlasti te za ostvarivanje uspješnog dijaloga jedinica lokalne i regionalne samouprave s građanima“, istaknula je povjerenica predstavivši analizu podataka prikupljenih iz 19 županija.
 
Istraživanje je pokazalo da županije proaktivno objavljuju vijesti, opće akte, unutarnje ustrojstvo, informacije o sjednicama, proračunu i javnoj nabavi, a svakako bi trebale poraditi na objavi informacija o sudjelovanju građana na sjednicama, uključivanju građana u izradu proračuna, objavi proračuna za građane, javnih usluga, e-javnih usluga i otvorenih podataka.
Najviše zahtjeva za pristup informacijama u 2014. godini primila je Sisačko-moslavačka županija, a na vrhu ljestvice po najvećem broju predmeta nalazi se Primorsko-goranska županija. Gotovo su uvijek građani ti koji koriste svoje pravo na pristup informacijama, slijede pravne osobe i druga tijela javne vlasti, udruge te novinari.
 
Kako bi se smanjila statistika koja pokazuje da službenici za informiranje u praksi nailaze na mnoge izazove u vezi s ostvarivanjem prava građana na pristup informacijama, vrlo je važna edukacija osoba zaduženih za informiranje kako bi se informacije objavljivale proaktivno i na ispravan način koji bi građanima znatno olakšao pristup otvorenim podacima na koje imaju pravo.
 
Povjerenica je zaključno na forumu iznijela niz preporuka za pravilno objavljivanja informacija u svrhu poticanja gospodarskog i društvenog razvoja županija. „Županije svoju ulogu mogu ostvariti samo kao transparentna i otvorena tijela javne vlasti koja pravovremeno i točno informiraju javnost. Građani zaista trebaju biti u fokusu i treba ih se pitati što i kako“, kazala je Musa.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content