Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/15-02/4
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-1
Čakovec, 08. 09. 2015.
Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
12. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za četvrtak 24. 09. 2015. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) Prijedlog Zaključka o izboru predsjedavajućeg Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
b) Prijedlog Zaključka o izboru zamjenika predsjedavajućeg Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl. iur., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije

2. Projekt asistenata u nastavi i u predškolskom odgoju
– Izvjestitelji su: Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije i Petra Kovačić, dipl. iur., vijećnica Županijske skupštine Međimurske županije

3. Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u Međimurskoj županiji
– Izvjestitelji su: Marina Payerl-Pal, dr. med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Marko Klemenčić, mag. sanit. ing., voditelj Djelatnosti zdravstvene ekologije Zavoda

4. EU fondovi u šumarstvu – informacija o mogućnosti dobivanja potpora temeljem Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. (mjere M04 i M08)
– Izvjestitelj je Mario Vlašić, dipl. ing. šum., viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika u Savjetodavnoj službi – Javnoj ustanovi za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
5. Rasprava o provedbi mjera zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na području Međimurske županije, tj. organizacija čuvarske službe u privatnim šumama
– Izvjestitelj je Dejan Kovač, dipl. ing., vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije

6. Prijedlog pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji nisu u sustavu potpora, odnosno poticaja, u cilju ostvarivanja prava na iste, te kvalitetnije informiranje poljoprivrednih proizvođača od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o mogućnosti ostvarivanja prava na potpore, odnosno poticaje
– Izvjestitelj je Dejan Kovač, dipl. ing., vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije

7. Prezentacija projekta inMemory (elektronske osmrtnice za gradove i općine).
– Izvjestitelj je mag. Dejan Levačić, ing. geoing.

8. Informacije, pitanja i prijedlozi
Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.
S poštovanjem,

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.