Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Prijavite svoj projekt u Županijsku bazu EU projekata

Datum objave: 25. kolovoza 2015.

Međimurska županija - Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj započeo je proces ažuriranja baze podataka o statusu projekata koji su provedeni u Međimurskoj županiji i sufinancirani sredstvima Europske unije.

Zbog velikog broja realiziranih projekata i potrebe za sustavnim evidentiranjem, baza je izrađena još 2009. godine s ciljem da su na jednom mjestu, njihovim učincima i rezultatima radi učinkovitijeg praćenja i planiranja provedbe EU projekata.

Prikupljeni podaci trebaju dati i uvid i u moguće probleme i prepreke s kojima se prijavitelji suočavaju pri prijavi ili implementaciji projekata, a ujedno omogućiti da se kroz razmjenu informacija omogući potpora za buduće projekte.

Stoga ukoliko ste provodili projekte ili bili partner u projektima koji su financirani sredstvima EU i iz drugih međunarodnih izvora ili to planirate, molimo Vas da odgovorite na pitanja o svojim iskustvima u Anketnom upitniku te Obrascu za upis podataka o projektima.

Anketnom upitniku i Obrascu za upis podataka možete pristupiti na sljedećim linkovima:

Anketni upitnik o iskustvima u pripremi i implementaciji projekata financiranih sredstvima EU: https://docs.google.com/forms/d/1vsME03aVvWI9QV1b-hpp4UyM0Za3uQKLFxKjRlTKylg/viewform?usp=send_form
Obrazac za upis podataka o projektima u bazu projekata: https://docs.google.com/forms/d/1uqtnfptD0pbDM5ObOgkntm0P8_16IGkoVp0zu4RkoZ4/viewform?usp=send_form

NAPOMENA: Na web stranici Međimurske županije nalazi se postojeća baza projekata. Prije upisa podataka o projektu, provjerite da li se Vaš projekt već nalazi u bazi. Ukoliko se nalazi, al neki podaci nedostaju ili su netočni, molimo Vas da u Obrascu za upis podataka o projektima navedete redni broj projekta iz baze i upišete samo podatke koje smatrate da je potrebno promijeniti ili dodati.

Molimo da upitnike popunite do 1. listopada 2015., a ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati na e-mail: marija.ciceli@medjimurska-zupanija.hr ili 040 374 016.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content