Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj programa Kreativa Europa za potporu europskim projektima suradnje

Datum objave: 11. kolovoza 2015.
Program Kreativna Europa će za razdoblje od 2014. do 2020. godine davati potporu za očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti, te potpore jačanju konkurentnosti sektora, čime će se pridonijeti ostvarivanju ciljeva EU2020 strategije. Cilj poziva je dati podršku europskim kulturnim i kreativnim sektorima na međunarodnoj razini te poboljšanje pristupa europskim kulturnim i kreativnim radovima uz proširenje svog dosega prema široj publici.
Prihvatljivi prijavitelji: 
Programi su otvoreni kulturnim i kreativnim subjektima koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima. Programi su otvoreni kulturnim subjektima koji su imali pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe.
Prihvatljive aktivnosti:
Podnositelji zahtjeva mogu izabrati između dvije kategorije:
  • Kategorija 1: Manji projekti razmjera suradnje - moraju uključivati ​​voditelja projekta i najmanje druga dva partnera koji imaju svoje sjedište u najmanje tri različite zemlje koje sudjeluju u programu Kreativna Europa,
  • Kategorija 2: Veliki projekti razmjera suradnje - moraju uključivati ​​voditelja projekta i najmanje pet drugih partnera koji imaju svoje sjedište u najmanje šest različitih zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.
Iznos sufinanciranja: 
Predmet zahtjeva ne može prelaziti 200.000 € za projektne malih razmjera, te 2.000.000 € za projekte velikih razmjera.
Stopa sufinanciranja: 
Financijski doprinos EU ne može prelaziti 60% opravdanih troškova za kategoriju 1 - manjih projekata razmjera suradnje i 50% opravdanih troškova za kategoriju 2 - većih projekata razmjera suradnje.
Rok za prijavu projekta je 7.10.2015.
Više informacija pročitajte ovdje.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content