Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

KLASA: 022-04/15-02/3
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-1
Čakovec, 30. 06. 2015.

 

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

 

s a z i v a m

11. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

za četvrtak 9. 07. 2015. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Provedba projekta besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola na području Međimurske županije.

– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije

 

  1. Prijevoz učenika osnovnih škola iznad standarda.

– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije

 

  1. Sufinanciranje ljetovanja djece smještene kod udomitelja

– Izvjestitelji su: Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije i Marina Hoblaj, predsjednica Udruge udomitelja djece Međimurja

 

  1. Suzbijanje i monitoring komaraca u Međimurskoj županiji

– Izvjestitelji su: prim. Marina Payerl-Pal, dr. med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Marko Klemenčić, mag. sanit. ing., voditelj Djelatnosti zdravstvene ekologije Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

  1. Prijedlog promjene načina osiguravanja drva za ogrijev socijalno ugroženim obiteljima

– Izvjestitelji su: Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosi Međimurske županije i Petra Kovačić, dipl. iur., vijećnica Županijske skupštine Međimurske županije

 

  1. Informacije, pitanja i prijedlozi

 

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

 

S poštovanjem,

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing., v.r.