Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji - 31. 05. 2015. godine

Datum objave: 21. svibnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Gradska i općinska izborna povjerenstva
Na temelju članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) i članka 37. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06 i 109/07), gradska i općinska izborna povjerenstva objavljuju

R J E Š E NJ E
o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji - 31. 05. 2015. godine, i to:

- za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika ruske i srpske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji,
- za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu
- za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće,
- za članove vijeća romske nacionalne manjine u općinama Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen i Pribislavec i predstavnika
slovenske nacionalne manjine u Općini Štrigova
Za područje Međimurske županije određuju se sljedeća biračka mjesta:


 
Za područje Grada Čakovca, Grada Preloga te općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Vratišinec određuju se:
- biračko mjesto broj 1. u Romskom kulturnom centru u Kuršancu, Glavna 104, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naselju Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec i Totovec
- biračko mjesto broj 2. u prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Štefanec i Žiškovec,
- biračko mjesto broj 3. u zgradi Međimurske županije - restoran, Ruđera Boškovića 2, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Prelogu, te općinama: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Vratišinec.


Za područje Grada Mursko Središće, određuje se biračko mjesto broj 1. u Murskom Središću, u romskom naselju Sitnice – prostorije Udruge mladih Roma, Sitnice 33, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Mursko Središće.


 
Za područje Općine Kotoriba, određuje se biračko mjesto broj 1. u Kotoribi u prostorijama Vatrogasnog doma, Ul. Kralja Tomislava 125, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Kotoriba.


Za područje Općine Nedelišće određuju se:
- biračko mjesto broj 1. u naselju Parag - autobusno stajalište u Pragu, Parag, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima Parag i Trnovec
- biračko mjesto broj 2. u Nedelišću, Maršala Tita 1 - prostorije Općinske uprave Općine Nedelišće – vijećnica, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima: Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec.


 
Za područje Općine Mala Subotica određuju se:
- biračko mjesto broj 1. u prostorijama Područne škole Držimurec-Strelec, Držimurec 131, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima: Držimurec, Piškorovec i Strelec
- biračko mjesto broj 2. u prostorijama Doma kulture Mala Subotica, Glavna 29A, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine u naseljima Mala Subotica, Palovec i Sveti Križ.


 
Za područje Općine Orehovica određuje se biračko mjesto broj 1. u Orehovici u prostorijama Mjesnog odbora Orehovica, Čakovečka 9, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Orehovica.


 
Za područje Općine Podturen određuje se biračko mjesto broj 1. u Podturnu u prostorijama Osnovne škole Podturen, Čakovečka ulica 5, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Podturen.


 
Za područje Općine Pribislavec određuje se biračko mjesto broj 1. u Pribislavcu u zgradi Društvenog doma – velika sala A, ulica Braće Radića 47, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Pribislavec.


Za područje Općine Štrigova određuje se biračko mjesto broj 1. u Štrigovi, Vatrogasni dom Štrigova, Štrigova 101 - koje obuhvaća birače romske, ruske, slovenske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Štrigova.
 
GRADSKA I OPĆINSKA IZBORNA POVJERENSTVA
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content