Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

12. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 15. svibnja 2015.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/15-03/13
URBROJ:2109/1-02-15-01
Čakovec, 11.05.2015.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
12. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 18.05.2015. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
2. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE PRIRODE - JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA 2014. GODINU.
3. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2014. GODINU.
4. a) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2014. GODINU.
b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2015. GODINU.
5. a) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2014. GODINU.
b) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC U 2014. GODINI.
7. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2014. GODINU.
9. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2014. GODINU.
10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZA 2014. GODINU.
11. IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICA“ d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE
12. a) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
b) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2014. GODINI.
13. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE U 2014. GODINI.
14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE d.o.o. U 2014. GODINI.
15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP d.o.o. ZA 2014. GODINU.
16. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE – REDEA d.o.o. ZA 2014. GODINU.
17. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MIN-MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.o. ZA 2014. GODINU.
18. IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
19. a) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2014. GODINU.
b) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC“
20. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
21. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O OBJEDINJENOM OBRAČUNSKOM VOIĐENJU POSLOVNIH RAČUNA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA PREKORAČENJA PO POSLOVNOM RAČUNU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
22. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI I OBVEZI PLAĆANJA NAKNADA ZA NAVODNJAVANJE ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA „PILOT PODRUČJA“ ZA 2015. GODINU.
23. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU ZGRADE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA KORIŠTENJE MEĐIMURSKOM VELEUČILIŠTU U ČAKOVCU.
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 13. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 040/374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content