KLASA: 810-06/15-02/10
URBROJ: 2109/1-06-01/04-15-01
Čakovec, 4. 05. 2015.

 

Temeljem ukazane potrebe

s a z i v a m

4. SJEDNICU

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

za ponedjeljak, 11. 05. 2015. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Informacija o zadaćama utvrđenim Programom aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini

– Izvjestitelj je Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

  1. Analiza protupožarne sezone u 2014. godini u Međimurskoj županiji

– Izvjestitelj je Ivan Krištofić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

  1. Usvajanje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije u pripremi protupožarne sezone u 2015. godini

– Izvjestitelji su: Zoran Vidović, zamjenik župana, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije i Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

  1. Utvrđivanje Županijskog financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara s naznakom visine troškova upućivanja vatrogasaca i tehnike na dislokacije na priobalni dio Republike Hrvatske za 2015. godinu

– Izvjestitelji su: Zoran Vidović, zamjenik župana, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije i Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

  1. a) Usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za vrijeme turističke i žetvene sezone 2015. godine za Međimursku županiju;
  2. b) Usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Međimurske županije

– Izvjestitelj je Ivan Krištofić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

  1. 6. Pitanja i prijedlozi

Mole se članovi Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije da obvezatno nazoče sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

 

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA
Zoran Vidović, zamjenik župana