UPRAVNI ODBOR MEÐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA”
UPRAVITELJ ZAKLADE: Matija Posavec, dipl. ing. zamjenik župana
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. MIROSLAV HORVAT, dr.med. iz Belice, predsjednik Upravnog odbora

2. DANICA KRHAČ-PONGRAC iz Čakovca, zamjenica predsjednika

3. MISLAV ČONKAŠ, dr. med. iz Čakovca

4. ŠTEFICA MARTINEZ, dipl. soc. radnik iz Čakovec

5. BOŽENA MALEKOCI-OLETIĆ, dipl. pol. iz Peklenice

6. EMIL VIBOVIĆ iz Palovca

7. Andreja Knežević, mag.pharm. iz Čakovca