Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Financijska izvješća - Katruža

Datum objave: 28. travnja 2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2021. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2020. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2019. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2018. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2017. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2016. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2015. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2014. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2013. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2012. (PDF)
Financijsko izvješće za 2012. godinu i Izvješće upravitelja i Upravnog odbora Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ 
Međimurska zaklada solidarnosti “ Katruža“ održala je u 2012.  devet  sjednica Upravnog odbora. Ukupan broj odobrenih pomoći u 2012. godini je  36 u ukupnom iznosu od  226.540,20 kune. Isporučiteljima je plaćeno 186.540,20 kune, a Ljekarna Čakovec donirala je lijekove u vrijednosti od 40.000,00 kuna.
Upravni odbor broji sedam članova,  sastaje se po potrebi zavisno o podnesenim zahtjevima.  Zahtjevi se rješavaju  u roku  najviše mjesec dana. Članovi Upravnog odbora za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, niti  putne troškove.
Međimurska zaklada solidarnosti financira se isključivo članarinama pravnih i fizički osoba članova podupiratelja te donacijama. Članarina za članove podupiratelje fizičke osobe je 400,00 kuna, a pravne osobe – tvrtke plaćaju članarinu 4.000,00 kuna godišnje.  Općine i gradovi i  udruge plaćaju članarinu 1,00 kunu po stanovniku ili članu.  Gotovo sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji članovi su podupiratelji Zaklade ili donatori.
Zaklada ne daje novčanu pomoć, već isključivo nabavlja lijekove, pomagala ili plaća troškove liječenja. Sve transakcije vrše se preko kunskog i deviznog  računa otvorenog u  RBA.  Zaklada je podnositeljima zahtjeva omogućila kupnju vrlo skupih lijekova , najskupnji 33.0000,00 kuna za jednomjesečnu terapiju, a također je omogućila  pomoć u plaćanju terapijskog jahanja djeci s poteškoćama u razvoju.
U sklopu svojih aktivnosti Zaklade je  provela nekoliko  tradicionalnih humanitarnih akcija:  prigodna prodaja cvijeta katruže u petom mjesecu, Radio Gorice za Katružu u desetom mjesecu, prodaja božićnih i novogodišnjih čestitki. U akcije su  bili uključeni svi članovi Upravnog odbora , a u provođenju akcija pomagali su nam i drugi kao npr.  članice i članovi  iz Priločkog srca Prelog, KUD Mačkovec, Udruga žena Belica, Udruga žena Mursko Središće.
Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način pomažu rad Zaklade. U ovih deset godina Zaklade je  pružila pomoći u iznosu većem od  3.200.000,00 kuna. To se moglo učiniti samo zahvaljujući dobrim ljudima koji i u ovim teškim vremenima financijski ili na neki drugi način sudjeluju u radu Zaklade.  I najmanja donacija pridonosi tome da Zaklada može  dalje pružati pomoć onima kojima je to najpotrebnije, bolesnima.
Upravni odbor Zaklade
Miroslav Horvat  dr. med, predsjednik
Upravitelj Zaklade
Matija Posavec  mag.ing.


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA” za 2011. g. (PDF)


Čakovec, travanj 2011.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA”
za 2010. godinu
Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj 30. lipnja 2000. godine osnovala je Međimursku zakladu solidarnosti “Katruža”.
Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele pomoći za potrebe liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabavke protetskih pomagala i sredstava, pomagala za invalidne osobe i lijekove u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove ili ih ne podmiruje u cijelosti, odnosno za zdravstveno neosigurane osobe.
Novčani depoziti po viđenju vode se u RBA, gdje je otvoren i devizni račun.
Osnivač Međimurska županija uplatila je 5.000,00 kuna, a RBA 6.000,00 kuna- ukupno 11.000,00 kuna osnovne imovine.
Stanje na žiro računu na dan 31. prosinca 2010. godine bilo je10.478,74 kuna.
Stanje na deviznom računu kod RBA na dan 31.12.2010. godine iznosi 261,95 CHF, 1,04 CAD, 140,36 EUR-a, a prema tečaju HNB-e to je 2.316,58 kuna.
Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2010. godine iznose20.260,00 kuna.
PRIHODI
Ukupni prihodi Zaklade su 225.851,96 kuna (2009. godine 271.762,17 kuna ) a odnose se na:

2009.godina

2010.godina

-prihodi od podupiratelja- pravne osobe

92.006,00

85.641,00

-prihodi od podupiratelja- fizičke osobe

6.200,00

6.400,00

-prihodi od prodaje

10.615,00

-prihodi od donacija – pravne osobe

131.110,00

62.254,34

Prihodi od donacija – fizičke osobe

31.004,14

46.099,02

ostali prihodi – kamata

407,48

353,35

višak prihoda iz prethodne godine

11.034,55

14.489,25

IZDACI
Ukupni izdaci iznose 203.796,64 kuna ( 2009. godine 257.272,92
kuna ), a odnose se na:
– transferi – pomoć za lijekove, terapije,operacije, pomagala
– 183.572,93 kuna
– MKB Budapest – 42.270,63 kuna ( troškovi Peto terapije za djecu)
– PMP Međimurje 6.333,81 kuna (CPAP UREĐAJ )
– EKSAGRUPA Samobor 12.312,30 kuna
– LJAKARNA ČAKOVEC 61.972,37 kuna
( lijekovi )
– OPTIČKI OBRT RAUŠ VARAŽDIN 3.640,00 kuna
( posebne naočale s filterom za dijete)
– Bolnica za ortopediju LOVRAN 6.720,00 kuna
( specijalna rehabilitacija)
– Klinika Wetzlar u Njemačkoj 36.916,07 kuna
( troškovi pretraga i liječenja djeteta )
– Sveučilišna bolnica Zürichu 10.455,75 kuna
(postoperativni zahvat djeteta nakon ugradnje pužnice)
– Novi svijet Hodošan 2.952,00 kuna
(terapeutsko jahanje za hendikepirane osobe )
– naknade za usluge 19.098,54 kuna (troškovi proslave 10. godišnjice Zaklade troškovi promocije kalendara, troškoviseminara))
– ostali izdaci- naknada ZAP 1.125,17 kuna
Ukupan broj odobrenih pomoći u 2010. godini je 25 u ukupnom iznosu od 228.620,80 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 183.572,93 kuna, a Ljekarna Čakovec donirale je lijekove u vrijednosti od 35.047,87 kuna.
Radi usporedbe ukupan broj odobrenih pomoći u 2009. godini je bio 44 u iznosu od 339.053,65 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 256.053,65 kuna, a farmaceutske tvrtke donirale su lijekove u vrijednosti od 74.000,00 kuna.
Zaliha zakladnih suvenira
Zakladne markice na zalihi: 110.900,00 kuna
Čestitke na zalihi: 7.347 komada x 5,00 kuna ( prodano 
3.317 komada čestitki, 180 poslano članovima podupirateljima i 
drugima)
Razglednice na zalihi: 40.300 komada x 1,00 kuna 
Keramika Vrana na zalihi: suveniri u vrijednosti 1.600,00 kuna
Ostali suveniri na zalihi: 4.500,00 kuna
Upravni odbor Zaklade
Miroslav Horvat dr.med., predsjednik
Upravitelj Zaklade
Matija Posavec,dipl.ing.
Danica Pongrac-Krhač, zamjenica predsjednika
Mislav Čonkaš dr.med., član
Emil Vibović, član
Štefica Martinez dipl.soc.radnik , član
Božena Sever, član
Božena Malekoci-Oletić dipl.pol.,član
Čakovec, travanj 2011.
Predmet: Izvješće upravitelja i Upravnog odbora Međimurske zaklade 
solidarnosti“Katruža“ uz Financijsko izvješće za 2010. godinu
Međimurska zaklada solidarnosti “ Katruža“ održala je u 2010. devet sjednica Upravnog odbora.Ukupan broj odobrenih pomoći u 2010. godini je 25 u ukupnom iznosu od 228.620,80 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 183.572,93 kuna, a Ljekarna Čakovec donirale je lijekove u vrijednosti od 35.047,87 kuna.
Upravni odbor broji sedam članova, sastaje se po potrebi zavisno o podnesenim zahtjevima. Zahtjevi se rješavaju u roku najviše mjesec dana. Članovi Upravnog odbora za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, niti putne troškove. Naknadu ne primaju niti osobe koje vode administrativne i blagajničke poslove za Zakladu, niti upravitelj Zaklade.
Međimurska zaklada solidarnosti financira se isključivo članarinama pravnih i fizički osoba članova podupiratelja te donacijama. Članarina za članove podupiratelje fizičke osobe je 400,00 kuna, a pravne osobe – tvrtke plaćaju članarinu 4.000,00 kuna godišnje. Općine i gradovi i udruge plaćaju članarinu 1,00 kunu po stanovniku ili članu. Gotovo sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji članovi su podupiratelji Zaklade ili donatori.
Zaklada ne daje novčanu pomoć, već isključivo nabavlja lijekove, pomagala ili plaća troškove liječenja. Sve transakcije vrše se preko kunskog i deviznog računa otvorenog u RBA.
U sklopu svojih aktivnosti Zaklade je provela nekoliko tradicionalnih humanitarnih akcija: prigodna prodaja cvijeta katruže u petom mjesecu, Radio Gorice za Katružu u desetom mjesecu, prodaja božićnih i novogodišnjih čestitki. Osim tradicionalnih aktivnosti u prošloj godini treba spomenuti i vrijedne donacije Ljubice Fleten koja je Zakladu poklonila svoje knjige koje su prodavane na štandovima, te donaciju butelja Safera Brkića i vinara Međimurske županije. Krajem godine Zaklada je u suradnji s međimurskim novinarkama i fotografima izdala kalendar za 2011. godine. U realizacije izdavanja kalendara sudjelovali su besplatno , osim novinarki i fotografa i mnogi drugi sponzori.
Zaklada je 2010. godine obilježila deset godina djelovanja i pružanja pomoći oboljelima s područja Međimurske županije. Na svečanoj sjednici prigodnim zahvalnicama i priznanjima zahvalili smo svima koji su na bilo koji način pomogli rad Zaklade. Na humanitarnom koncertu koji je organiziran u sklopu proslave nastupila su poznata estradna imena, a sav prihod s koncerta bio je namijenjen Zakladi. Treba posebno napomenuti da su svi učesnici nastupali besplatno.
Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način pomažu rad Zaklade. U ovih deset godina Zaklade je pružila pomoći u iznosu većem od 3.000.000,00 kuna. To se moglo učiniti samo zahvaljujući dobrim ljudima koji i u ovim teškim vremenima financijski ili na neki drugi način sudjeluju u radu Zaklade. I najmanja donacija pridonosi tome da Zaklada može dalje pružati pomoć onima kojima je to najpotrebnije, bolesnima.
Upravni odbor Zaklade
Miroslav Horvat dr. med, predsjednik
Upravitelj Zaklade
Matija Posavec dipl.ing.


Čakovec, ožujak 2010.
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA”
za 2009. godinu
Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj 30. lipnja 2000. godine osnovala je Međimursku zakladu solidarnosti “Katruža”.
Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele pomoći za potrebe liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabavke protetskih pomagala i sredstava, pomagala za invalidne osobe i lijekove u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove ili ih ne podmiruje u cijelosti, odnosno za zdravstveno neosigurane osobe.
Novčani depoziti po viđenju vode se u RBA, gdje je otvoren i devizni račun.
Osnivač Međimurska županija uplatila je 5.000,00 kuna, a RBA 6.000,00 kuna- ukupno 11.000,00 kuna osnovne imovine.
Stanje na žiro računu na dan 31. prosinca 2007. godine bilo je4.372,67 kuna.
Stanje na deviznom računu kod RBA na dan 31.12.2007. godine iznosi 261,95 CHF, 1,04 CAD, 140,36 EUR-a, a prema tečaju HNB-e to je 2.316,58 kuna.
Na dan 31. prosinca 2009. godine oročena sredstva kod Raiffeisenbank Austrija d.d. Podružnica Čakovec iznose 10.000,00 kuna.
Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2009. godine iznose8.800,00 kuna.
PRIHODI
Ukupni prihodi Zaklade su 271.762,17 kuna (2008. godine 331.309,92 kuna ) a odnose se na:

2008.godina

2009.godina

-prihodi od podupiratelja- pravne osobe

104.124,00

92.006,00

-prihodi od podupiratelja- fizičke osobe

5.400,00

6.200,00

-prihodi od prodaje

15.630,00

-prihodi od donacija – pravne osobe

118.180,67

131.110,00

Prihodi od donacija – fizičke osobe

23.835,00

31.004,14

ostali prihodi – kamata

492,33

407,48

višak prihoda iz prethodne godine

45.647,92

11.034,55

IZDACI
Ukupni izdaci iznose 257.272,92 kuna ( 2008. godine 302.275,37 kuna ), a odnose se na:
– transferi – pomoć za kupnju lijekova: 256.053,65 kuna
– Ljakarna Kovač Čakovec 32.133,37 kuna
– EKSAGRUPA Samobor 59.934,18 kuna
– Ljakarna Čakovec 151.274,38 kuna
– Županijska bolnica Čakovec 12.711,72kuna
– ostali izdaci- naknada ZAP 1.219,27 kuna
Ukupan broj odobrenih pomoći u 2009. godini je 44 u ukupnom iznosu od 339.053,65 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 256.053.65 kuna, a farmaceutske tvrtke donirale su lijekove u vrijednosti od 74.000,00 kuna. 
Radi usporedbe ukupan broj odobrenih pomoći u 2008. godini je bio 50 u iznosu od 486.268,37 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 300.978,37 kuna, a farmaceutske tvrtke donirale su lijekove u vrijednosti od 185.290 kuna.
Zaliha zakladnih suvenira
Zakladne markice na zalihi: 110.900,00 kuna
Čestitke na zalihi: 10.484 komada x 5,00 kuna ( prodano 
3540 komada čestitki, 190 poslano članovima podupirateljima i drugima)
Razglednice na zalihi: 42.100 komada x 1,00 kuna 
Keramika Vrana na zalihi: suveniri u vrijednosti 1.600,00 kuna
Ostali suveniri na zalihi: 4.500,00 kuna
Upravitelj Zaklade
Matija Posavec,dipl.ing.
Upravni odbor Zaklade
Miroslav Horvat dr.med., predsjednik
Danica Pongrac-Krhač, zamjenik predsjednika
Mislav Čonkaš dr.med., član
Emil Vibović, član
Štefica Martinez dipl.soc.radnik , član
Božena Sever, član
Božena Malekoci-Oletić dipl.pol.,član
Čakovec, ožujak 2010.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Predmet: Izvješće upravitelja i Upravnog odbora Međimurske zaklade 
solidarnosti“Katruža“ uz Financijsko izvješće za 2009. godinu
Međimurska zaklada solidarnosti “ Katruža“ održala je u 2009. godini devet sjednica Upravnog odbora. Ukupno su odobrene 44 pomoći u vrijednosti od 339.053,65 kuna. Od tog iznosa isporučiteljima je plaćeno 256.053,65 kuna, a 74.0000,00 donirale su u lijekovima farmaceutske tvrtke.
Upravni odbor broji sedam članova, sastaje se po potrebi zavisno o podnesenim zahtjevima. Zahtjevi se rješavaju u roku najviše mjesec dana. Članovi Upravnog odbora za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, niti putne troškove. Naknadu ne primaju niti osobe koje vode administrativne i blagajničke poslove za Zakladu.
U toku 2009. godine došlo je do promjene upravitelja Zaklade. U desetom mjesecu na mjestu upravitelja Zaklade Josipa Posavca zamijenio je zamjenik župana Matija Posavec.
Zbog teške financijske situacije i velikog broja zahtjeva za skupim lijekovima sredinom godine Zaklada je prestala pružati pomoć za kupnju specijalne prehrane podnositeljima zahtjeva, uglavnom djeci, oboljelima od celijakije
U sklopu svojih aktivnosti Zaklade je provela nekoliko tradicionalnih humanitarnih akcija: prigodna prodaja cvijeta katruže u petom mjesecu, Radio Gorice za Katružu u devetom mjesecu, prodaja božićnih i novogodišnjih čestitki. Osim toga u dvanaestom mjesecu Općina Gornji Mihaljevec organizirala je novogodišnji koncert , a Udruga navijača Dinama Čakovec prodavala je prigodne majice , a novac je doniran Zakladi.
Međimurska zaklada solidarnosti financira se isključivo članarinama pravnih i fizički osoba članova podupiratelja te donacijama. Članarina za članove podupiratelje fizičke osobe je 400,00 kuna, a pravne osobe – tvrtke plaćaju članarinu 4.000,00 kuna godišnje. Općine i gradovi i udruge plaćaju članarinu 1,00 kunu po stanovniku ili članu. Gotovo sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji članovi su podupiratelji Zaklade ili donatori.
Zaklada ne daje novčanu pomoć, već isključivo nabavlja lijekove, pomagala ili plaća troškove liječenja. Sve transakcije vrše se preko računa otvorenog u RBA.
Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način pomažu rad Zaklade. I najmanjom donacijom pomoći ćete u tome da Zaklada može i dalje pružati pomoć onima kojima je to najpotrebnije, bolesnima.
Upravni odbor i upravitelj Zakade


MEĐIMURSKA ZAKLADA SOLIDARNOSTI
„ KATRUŽA „
Čakovec, ožujak 2009.
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA”
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2008. godine
Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj 30. lipnja 2000. godine osnovala je Međimursku zakladu solidarnosti “Katruža”.
Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele pomoći za potrebe liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabavke protetskih pomagala i sredstava, pomagala za invalidne osobe i lijekove u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove ili ih ne podmiruje u cijelosti, odnosno za zdravstveno neosigurane osobe.
Novčani depoziti po viđenju vode se u RBA, gdje je otvoren i devizni račun.
Osnivač Međimurska županija uplatila je 5.000,00 kuna, a RBA 6.000,00 kuna- ukupno 11.000,00 kuna osnovne imovine.
Stanje na žiro računu na dan 31. prosinca 2008. godine bilo je 4.316,60 kuna.
Stanje na deviznom računu kod RBA na dan 31.12.2008. godine iznosi 261,95 CHF, 1,04 CAD, 140,36 EUR-a, a prema tečaju HNB-e to je 2.317,95 kuna.
Na dan 31. prosinca 2008. godine oročena sredstva kod Raiffeisenbank Austrija d.d. Podružnica Čakovec iznose 10.000,00 kuna.
Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2008. godine iznose 5.400,00 kuna.
PRIHODI
Ukupni prihodi Zaklade su 313.309,92 kuna, a odnose se na:
– prihodi od podupiratelja – pravne osobe 104.124,00 kuna
– prihodi od podupiratelja – fizičke osobe 5.400,00 kuna
– prihodi od prodaje 15.630,00 kuna
– prihodi od donacije – pravne osobe 118.180,67 kuna
– fizičke osobe 23.835,00 kuna
– ostali prihodi – kamate 492,33 kuna
– višak prihoda iz prethodne godine 45.647,92 kuna
IZDACI
Ukupni izdaci iznose 302.275,37 kune, a odnose se na:
– transferi – pomoć za kupnju lijekova: 300.978.37 kuna
– Ljekarna ZEUS Zagreb 128.872,02 kuna
– Ljekarna Čakovec 120.839,29 kuna
– Trgovina MO-BI 2.275,01 kuna
– Bauerfeid Zagreb 9.150,00 kuna
– Ljekarna Kovač Čakovec 39.842,05 kuna
– ostali izdaci- naknada ZAP 1.297,00 kuna
Ukupan broj odobrenih pomoći u 2008. godini je 50. Isporučiteljima lijekova i pomagala je plaćeno 300.978,37 kuna. Lijekove su donirali: OKTAL PHARMA – 30.000,00 kuna, MEDIKA – 35.000,00 kuna, ROSCH 120.290,00 kuna. U 2009. plaćeno je još 69.100,00 kuna za lijekove koji su nabavljeni u 2008. godini, tako da je u 2008. godini dodijeljeno lijekova u ukupnoj vrijednosti od 555.368,37 kuna kuna.
Radi usporedbe ukupan broj odobrenih pomoći u 2007. godini je 57 u iznosu od 284.639,46 . Lijekove u iznosu od 50.000,00 kuna donirala je Ljekarna Čakovec, a ROSCH je donirao lijekove u vrijednosti od 94.978,95 kuna tako da je u 2007. godini dodijeljeno lijekova u ukupnoj vrijednosti od 429.618,41 kuna.
Zaliha zakladnih suvenira
Zakladne markice na zalihi: 111.000,00 kuna
Čestitke na zalihi: 6024 komada x 5,00 kuna ( prodano
2800 komada čestitki, 300 poslano članovima podupirateljima i drugima)
Razglednice na zalihi: 42550 komada x 1,00 kuna
Keramika Vrana na zalihi: suveniri u vrijednosti 1.800,00 kuna
Ostali suveniri na zalihi: 900,00 kuna
UKUPNO PRIHODA 313.309,92 kuna
UKUPNO IZDATAKA 302.275,37 kuna
Višak-prijenos u 2009. godinu 11.034.55 kuna
Upravni odbor Zaklade
Horvat Miroslav, dr,med. predsjednik
Upravitelj Zaklade
Josip Posavec,dipl.ing.
Danica Pongrac-Krhač, zamjenik predsjednika
Mislav Ćonkaš,dr.med, član
Emil Vibović, član
Štefica Martinez, dipl.soc.radnik član
Božena Sever, član
Božena Malekoci-Oletić, dipl.pol. član

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content