Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Dr. Vinko Žganec

Datum objave: 28. travnja 2015.

Dr. Vinko Žganec rođen je u Vratišinec, 20. siječnja 1890. Jedan je od najvećih hrvatskih muzikologa, muzikologa, etnomuzikologa, zapisivača narodnih plesova, obreda i običaja. U Zagrebu polazi od 4. do 6. razreda klasičnu gimnaziju na Gornjem gradu, a 7. i 8. razred završava u nadbiskupskom liceju. Maturirao je 1910. godine a nakon mature upisao se na Teološki falultet, koji je završio 1914. godine. Uz studij je učio i glazbu, nauk o harmoniji, kontrapunkt, glazbene oblike i poznavanje glazbala. U Zagrebu je 1917. upisao Pravni fakultet, koji je kao doktor prava završio 31. srpnja 1921. godine.
Svoju prvu pučku međimursku popijevku zabilježio je u rodnom Vratišnicu 1908. godine, kad je kao gimnazijalac došao na školske praznike u rodni dom. Od tog trenutka pa do 1973. Vinko Žganec zabilježio je ili snimio na magnetofonsku vrpcu preko 25.000 pučkih popijevaka, melodija za razna glazbala, plesova i kola te raznih narodnih običaja diljem naše zemlje a i u susjednim državama gdje žive Hrvati. Za svoje prve zapisane i za zborno pjevanje harmonizirane i obrađene popijevke dobiva 1912. godine nagradu Saveza pjevačkih društava Hrvatske. Kao aktivni glazbeni pedagog na Muzičkoj akademiji u Zagrebu prenio je na brojne generacije studenata ljubav za naše narodno blago i kulturnu baštinu naših predaka.Umro je u Zagrebu 12. prosinca 1976. godine.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content