Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javna nabava Međimurske županije

Datum objave: 23. travnja 2015.

OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Međimurska županija
40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
MB: 2672880
OIB: 09161580297

IBAN: HR  77 2407000 1800020004

 • E-RAČUN:
  eracun@medjimurska-zupanija.hr

Ured za kontakt:
Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

 • Anita Strniščak, dipl.ing. - pročelnica
  Odsjek za javnu nabavu
  Telefon: 040 374 249
  anita.strniscak@medjimurska-zupanija.hr
 • Lea Krištofić Leček, mag.oec. - viša stručna suradnica za javnu nabavu
  Telefon: 040 374 249
  lea.kristofic.lecek@medjimurska-zupanija.hr

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Izjava Župana
Izjava Zamjenika župana

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Međimurska županija, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content