Menu
8.3 °C
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javna nabava Međimurske županije

Datum objave: 23. travnja 2015.

OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
Međimurska županija
40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
MB: 2672880
OIB: 09161580297
IBAN:
HR  77 2407000 1800020004
E-RAČUN:
eracun@medjimurska-zupanija.hr
Ured za kontakt:
Upravni odjel za poslove župana
Anita Strniščak, dipl.ing. - pročelnica
Odsjek za javnu nabavu
Anita Strniščak, dipl.ing.
Telefon: 040 374 249
anita.strniscak@medjimurska-zupanija.hr
Lea Krištofić Leček, mag.oec. - viša stručna suradnica za javnu nabavu
Telefon: 040 374 249
lea.kristofic@medjimurska-zupanija.hr


Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Izjave o nepostojanju sukoba interesa:
Izjava Župana
Izjava Zamjenice župana
Izjava Zamjenika župana
 
Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Međimurska županija, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content