Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - ZAŠTITA OKOLIŠA

Datum objave: 22. travnja 2015.

GOSPODARENJE OTPADOM - REGISTAR DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM - OČEVIDNICI I EVIDENCIJE
OBAVIJEST 
Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije).
Nadležno upravno tijelo rješava/vodi sljedeće:

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada nusproizvod nastaje na lokaciji na području Međimurske županije,
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada se adresa skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba nalazi na području Međimurske županije,
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta kada se adresa sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi na području Međimurske županije.

OBAVIJEST Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/gospodarenje-otpadom/ocevidnici-7589/7589

PREDAJA ZAHTJEVA

Napomena: upute za popunjavanje nalaze se unutar svakog zahtjeva

Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika upisanih u evidenciju/očevidnike Međimurske županije
Očevidnik prijevoznika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=21
Očevidnik posrednika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=21
Očevidnik trgovca https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=21
Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=21
Očevidnik oporabitelja https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=11&tvrtkaId=21
Očevidnik nusproizvoda https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=21

Zakoni i propisi iz područja gospodarenja otpadom
https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/zakoni-i-propisi-7637/zakoni-i-propisi-iz-podrucja-gospodarenja-otpadom/7593

OTPAD - PORTAL SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA

EVIDENCIJA LOKACIJA ODBAČENOG OTPADA

ZAŠTITA PRIRODE
UPUTA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA I UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE (pdf)
BIOPOTRAL/NATURA 2000/EKOLOŠKA MREŽA
http://www.bioportal.hr/gis/
INVAZIVNE STRANE VRSTE


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Preuzeto sa stranice MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Strateška procjena utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) - ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE - BAZA ROO


PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
 

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE


OKOLIŠNE DOZVOLE

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM


DOKUMENTI

PROPISI MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA


homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content