Menu
8.3 °C
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - ZAŠTITA OKOLIŠA

Datum objave: 22. travnja 2015.

INFORMACIJA o izradi Nacrta prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022. – 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije


GOSPODARENJE OTPADOM - REGISTAR DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM - OČEVIDNICI I EVIDENCIJE
OBAVIJEST 
Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije).
Nadležno upravno tijelo rješava/vodi sljedeće:

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada nusproizvod nastaje na lokaciji na području Međimurske županije,
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada se adresa skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba nalazi na području Međimurske županije,
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta kada se adresa sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi na području Međimurske županije.

OBAVIJEST Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/gospodarenje-otpadom/ocevidnici-7589/7589

PREDAJA ZAHTJEVA

Napomena: upute za popunjavanje nalaze se unutar svakog zahtjeva

Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika upisanih u evidenciju/očevidnike Međimurske županije
Očevidnik prijevoznika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=21
Očevidnik posrednika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=21
Očevidnik trgovca https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=21
Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=21
Očevidnik oporabitelja https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=11&tvrtkaId=21
Očevidnik nusproizvoda https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=21

Zakoni i propisi iz područja gospodarenja otpadom
https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/zakoni-i-propisi-7637/zakoni-i-propisi-iz-podrucja-gospodarenja-otpadom/7593

OTPAD - PORTAL SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA

EVIDENCIJA LOKACIJA ODBAČENOG OTPADA

ZAŠTITA PRIRODE
UPUTA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA I UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE (pdf)
BIOPOTRAL/NATURA 2000/EKOLOŠKA MREŽA
http://www.bioportal.hr/gis/
INVAZIVNE STRANE VRSTE


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Preuzeto sa stranice MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Strateška procjena utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) - ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE - BAZA ROO


PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
 

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE


OKOLIŠNE DOZVOLE

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM


DOKUMENTI

PROPISI MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA


homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content