GOSPODARENJE OTPADOM – ISHOĐENJE DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM – OČEVIDNICI

Očevidnik prijevoznika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=21

Očevidnik posrednika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=21

Očevidnik trgovca https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=21

Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=21

Očevidnik nusproizvoda https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=21

*Preuzeto sa stranice MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OTPAD – PORTAL SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA

EVIDENCIJA LOKACIJA ODBAČENOG OTPADA

 

ZAŠTITA PRIRODE

UPUTA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA I UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE (pdf)

BIOPOTRAL/NATURA 2000/EKOLOŠKA MREŽA

http://www.bioportal.hr/gis/

INVAZIVNE STRANE VRSTE

 


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Preuzeto sa stranice MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Strateška procjena utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije
 

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) – ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE – BAZA ROO


 
PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
 
 

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE

 


OKOLIŠNE DOZVOLE

 

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM


 

DOKUMENTI

PROPISI MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA