Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-2.0 °C
1029.0 hPa
61 %

UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - eDozvola

Datum objave: 22. travnja 2015.

OBAVIJEST O POČETKU RADA U SUSTAVU „E-DOZVOLE“
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2 i Ispostava u Prelogu, Glavna 35, dana 1. lipnja 2014. godine započeli su sa radom u sustavu „e-dozvole“.
 
PODNOŠENJE ZAHTJEVA za izdavanje upravnih i drugih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje putem informacijskog sustava e-dozvole:
Odredbom članka 3. Naputka o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14) propisano je da se zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnosi na obrascu zahtjeva dostupnom na internetskoj adresi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja:https://dozvola.mgipu.hr, a predaje se upravnom tijelu, elektroničkim putem na navedenu adresu ili kao njegov ispis potpisan od podnositelja zahtjeva.
Na navedenoj internetskoj adresi Ministarstva dostupni su svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva, podaci o prostornim planovima, nadležnim uredima za izdavanje dozvola, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim propisima koji uređuju upravno područje prostornog uređenja i gradnje, te je propisana i sama procedura podnošenja zahtjeva.
 
Ako je zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnesen elektroničkim putem, te je isti i ispunjen u skladu s navedenim Naputkom iznos upravne pristojbe za izdavanje akata propisan tarifnim brojem 62. Uredbe o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 40/14)umanjuje se za 15%.
Ukoliko zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji nije podnesen elektroničkim putem, elektronički oblik obrasca zahtjeva popunjava nadležno upravno tijelo, ali se u tom slučaju iznos upravne pristojbe za izdavanje upravnog i drugog akata ne umanjuje za 15%.
 
OPĆENITO O SUSTAVU E-DOZVOLE:
Sustav „e-dozvole“ predstavlja jedinstveni informacijski sustav elektroničke izrade nacrta zaključaka , poziva, zapisnika, zabilješki u spisu, rješenja, dozvola i drugih akata u postupku izdavanja upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) i Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13).
Sustav „e-dozvole“ je zadan i jednak za svako upravno tijelo nadležno za poslove prostornog uređenja i gradnje sa ujednačenim postupanjem i primjenom zakona što pruža pravnu sigurnost podnositelju zahtjeva i olakšava postupanje svim sudionicima u postupku.
 
Nadalje, sustav je transparentan, lako pristupačan i vidljiv svim sudionicima i nadzornim tijelima čime se povećava odgovornost svakog sudionika u postupku izdavanja upravnih i neupravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, od izrađivača projektne dokumentacije, javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete do zaposlenika tijela koja izdaju dozvole. Da bi došao do potrebne informacije podnositelj zahtjeva ne ovisi o radnom vremenu upravnog tijela.
 
Također, sustav prati redoslijed rješavanja predmeta te upozorava na zakonske rokove u kojima se zahtjev za izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje treba riješiti što smanjuje prostor za korupciju i nezakonitost rada.
 
Sustavom se na kraju smanjuju i troškovi, povećava pravna sigurnost, povjerenje investitora, građana i drugih pravnih subjekata u sustavu prostornog uređenja i gradnje.

Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za subotu, 22. siječnja 2022. - Danas cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Javni poziv za uvid u spis predmeta - BORNA LULIĆ
Gospodarsko-socijalno vijeće Međimurske županije obilježava Dan socijalnog partnerstva
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za petak, 21. siječnja 2022. - Sutra cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 20. siječnja 2022. - U Međimurju velik broj pozitivnih nalaza, no značajno smanjen broj hospitaliziranih osoba zahvaljujući procijepljenosti od gotovo 70%
Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji – za 61 učenika s teškoćama u razvoju osigurano je 58 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za srijedu, 19. siječnja 2022. - Ove subote cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Nazire se vizura budućeg Biciklističkog info centra s vidikovcem na Mađerkin bregu
POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content