Menu
8.3 °C
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Služba za poslove župana - djelokrug

Datum objave: 22. travnja 2015.

U Službi za poslove župana obavljaju se sljedeći poslovi:

 1. stručni i organizacijskih poslova za potrebe župana i zamjenika župana,
 2. poslovi odnosa s javnošću i protokol,
 3. poslovi organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima i pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, političkim strankama i udrugama,
 4. poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i građanima, poticanje suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
 5. europski poslovi, međužupanijska i međunarodna suradnja,
 6. poslovi obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva,
 7. obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova međunarodne i međužupanijske suradnje, te poticanje razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih županijskih subjekata,
 8. obavljanje suradnje na provođenju međunarodnih programa,
 9. koordinaciju i davanje pomoći općinama i gradovima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte,
 10. opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (briga o službenim vozilima, zaštitarska i čuvarska služba i slično),
 11. poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhiva za sva tijela Županije,
 12. te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela

Služba za poslove župana obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na poslove određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content