Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Služba za poslove župana - djelokrug

Datum objave: 22. travnja 2015.

U Službi za poslove župana obavljaju se sljedeći poslovi:

 1. stručni i organizacijski poslovi za potrebe župana i zamjenika župana
 2. poslovi odnosa s javnošću i protokol
 3. poslovi organizacije rada župana i njegovog zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima i pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, političkim strankama i udrugama
 4. poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i građanima, poticanje suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave
 5. izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije te vođenje brige o upravljanju ljudskim potencijalima,
 6. kadrovski poslovi
 7. obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda,
 8. ostvarivanje prava na pristup informacijama, rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja prava pristupa informacijama,
 9. razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije,
 10. poslovi obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva
 11. poslovi uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje pismohrane za sva tijela Županije
 12. opći, pomoćno-tehnički i ostali poslovi čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (briga o službenim vozilima, zaštitarska i čuvarska služba i slično),
 13. te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Služba za poslove župana obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. poslove određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content