Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport - djelokrug

Datum objave: 22. travnja 2015.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova u obrazovanju, osnovnom i srednjem školstvu, predškolskome odgoju i obrazovanju, u znanosti, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu. Nadležnost obuhvaća sve zakonima i podzakonskim aktima definirane poslove, a posebice:

 1. poslove organizacije i financiranja izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola kojih je Županija osnivač, te njihovog investicijskog i tekućeg održavanja,
 2. praćenje rada školskih odbora u školama kojima je županija osnivač,
 3. osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnog i srednjeg školstva utvrđenog odlukama nadležnih tijela te poslove njihova decentraliziranog financiranja što obuhvaća pripremu i izradu prijedloga odluka nadležnih tijela te realizaciju njihove primjene i praćenja namjenskog trošenja proračunskih sredstava,
 4. usklađivanje i izradu prijedloga mreža ustanova i programa predškolskog odgoja i obrazovanja,
 5. pripremu i izradu prijedloga mreža školskih ustanova i programa obrazovanja te upisnih područja,
 6. predlaganje mjera upisne politike u srednjem školstvu, unapređivanje strukovnog obrazovanja, izrada prijedloga planova upisa u srednje škole,
 7. organizaciju i financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, poslove sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola i primjene zakona i podzakonskih akata koji se na te djelatnosti odnose,
 8. pripremu i izradu programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu te poslove provedbe tih programa (priprema, raspisivanje i provođenje javnih poziva za predlaganje, obradu prijedloga, financijske projekcije, izradu prijedloga, sklapanje ugovora o realizaciji prihvaćenih javnih potreba i prikupljanje i analiza izvješća o realizaciji i druge poslove),
 9. pružanje administrativne, stručne i upravne podrške radu Kulturnog vijeća Međimurske županije,
 10. predlaganje sustava stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata te njihovo provođenje,
 11. praćenje potreba u visokom školstvu; predlaganje mjera i aktivnosti za podizanje obrazovne strukture stanovništva Međimurske županije,
 12. obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za obrazovanje i kulturu obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja,
 2. utvrđivanje primjerenog programa i oblika školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
 3. obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Međimurske županije, donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje,
 4. donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,
 5. vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama,
 6. raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom,
 7. utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
 8. utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
 9. upisivanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti,
 10. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content