Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javna nabava

Datum objave: 22. travnja 2015.

[su_tabs vertical="yes"][su_tab title="Javna nabava"]
Javna nabava - Profil Međimurske županije
OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
Međimurska županija
40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
MB: 2672880
OIB: 09161580297
IBAN:
HR  76  2340  0091  8000  2000  4
Ured za kontakt:
Upravni odjel za poslove župana
Odsjek za javnu nabavu
Goran Gotal, dipl.iur. - voditelj
Telefon: 040/374 235
Mobitel: 099/706-0222
goran.gotal(a)medjimurska-zupanija.hr
Slavica Kvakan, oec. – stručna suradnica
Telefon: 040/374 249
Telefaks:040/374 177
slavica.kvakan(a)medjimurska-zupanija.hr


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/2013 i 143/2013) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Međimurska županija  kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

[/su_tab]
[su_tab title="Postupci u tijeku"]
POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II.B. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
Predmet nabave: Pružanje restoranskih usluga u svrhu provedbe  projekta „Pučka kuhinja u Međimurskoj županiji” za razdoblje do 31.12.2015. godine
Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,  90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Zahtjev za prikupljanje ponuda za navedeni predmet nabave zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

Detaljnije informacije o svim javnim nadmetanjima Međimurske županije možete pretraživati na jedinstvenom portalu - Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na "Tražilica objava - Jednostavna" i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Međimurska županija, kako biste dobili popis svih objavljenih javnih nadmetanja.
NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA
Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Međimurska županija provodi sukladno Pravilniku Međimurske županije o nabavi robe, usluga i radova ispod zakonskih pragova (PDF) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nabavi robe, usluga i radova ispod zakonskih pragova (PDF)
Gospodarski subjekti mogu svoj interes za sudjelovanje u postupcima nabave Međimurske županije ispod zakonskog praga iskazati popunjavanjem pristupnice za upis u registar ponuditelja Međimurske županije 
[/su_tab]
[su_tab title="Registar ugovora"]
Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi („NN“ 90/11, 83/2013 i 143/2013) objavljuje se sljedeći REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (PDF)
[/su_tab]
[su_tab title="Plan nabave"]
2015.
- Plan nabave Međimurske županije za 2015. Godinu (pdf)


 
2014.

[/su_tab]
[/su_tabs]

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content