Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Datum objave: 13. travnja 2015.
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. poziv na natječaj "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu". Cilj ovog otvorenog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.
Prihvatljivi prijavitelji: 
Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.
Prihvatljive aktivnosti: 
Ulaganje u materijalnu imovinu:
 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline,
 • komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole,
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon,
 • troškovi montaže opreme i strojeva,
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti,
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom,
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver),
 • zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga.
 Ulaganje u nematerijalnu imovinu:
 •  nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.
Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti:
 •  usluga upravljanja projektom,
 •  usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta,
 • usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt),
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.
Sudjelovanje na sajmovima:
 •  najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi.
Usavršavanje:
 •  troškovi predavača,
 •  troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe,
 •  amortizacija alata i opreme,
 •  najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom,
 •  troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja,
 •  troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije).
 Iznos sufinanciranja: 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna, a ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content