Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/15-02/2
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-1
Čakovec, 8. 04. 2015.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
10. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za petak 17. 04. 2015. godine s početkom u 10,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode u Križovcu, Trg međimurske prirode 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Predstavljanje projekta Vodom protiv vode – jedinstveni sistem zaštite od poplava.
– Izvjestitelj je predstavnik društva MAJO-COMMERCE d.o.o. iz Zagreba

2. Prezentacija rada Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec
– Izvjestitelj je Neven Putar, voditelj HGSS, Stanice Čakovec.

3. Predstavljanje projekta Jezerčica
– Izvjestitelji su Franjo Bukal, načelnik Općine Orehovica i Vesna Makovec, direktorica društva URBIA d.o.o.

4. Predstavljanje projekta Eko-turistička poučna pješačka staza Sveto-martinska Mura
– Izvjestitelj je Franjo Makovec, načelnik Općine Sveti Martin na Muri

5. Predstavljanje projekta Three Rivers = One Aim, tj. projekta Rehabilitacije krajolika u Žabniku kroz ustrojavanje ergele međimurskog hladnokrvnog konja
– Izvjestitelj je Siniša Golub, mag.prim.educ., ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode

6. Informacije, pitanja i prijedlozi

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.