Na 35. sjednici Izvršnog odbora održanoj u veljači u Virovitici članovi Hrvatske zajednice županija ukazali su na nužnost unapređenja sustava od obrane od poplava i smanjenje rizika od pojave poplava u Republici Hrvatskoj. Zato je Hrvatskim vodama upućen dopis sa inicijativom da se žurno intenziviraju aktivnosti na unapređenju obrane od poplava u Republici Hrvatskoj. Predlaže se i sustavna priprema projekata obrane od poplava koji bi se sufinancirali uz potporu sredstava Europske unije obzirom da je za očekivati daljnju pojavu ekstremnih hidroloških prilika u Budućnosti.

Zajednica upozorava da će daljnje zaostajanje u planiranju, projektiranju, sanaciji, rekonstrukciji i gradnji vodnih građevina za potrebe obrane od poplava, rezultirati novim stradanjima ljudi i njihove imovine. Iz iskustva s poplavama je naime poznato da su u konačnici štete od poplava uvijek bile veće od ulaganja koja su bila potrebna za unapređenje sustava obrane od poplava.

Hrvatske županije izrazile su spremnost da i same daju doprinos ostvarenju tog cilja, ali i pozvale Hrvatske vode i sve nadležne institucije da intenziviraju pripremu i realizaciju projekata obrane od poplava.