Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/15-03/1
URBROJ: 2109/1-06-1/04-14-01
Čakovec, 06. 03. 2015.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
6. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za ponedjeljak 16. 03. 2015. godine u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće o radu „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-253 (Alan Resman).
S poštovanjem,
PREDSJEDNK
Zlatko Bacinger, v.r.