Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

5. sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sport - 17.03.2015.

Datum objave: 11. ožujka 2015.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/15-03/2
URBROJ: 2109/1-02-15-01
Čakovec, 9. 03. 2015.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
5. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za utorak – 17. ožujka 2015. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini
c) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini
2. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini te učeničkih domova u 2015. godini
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za srednje škole i Učeničkog doma kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Mr.sc. Bruno Trstenjak, v. r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content