Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Sazvana 4. sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja

Datum objave: 3. ožujka 2015.

KLASA: 061-01/15-03/15
URBROJ: 2109/1-02-15-01
Čakovec, 3. 03. 2015.
 
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst) i 8/13),
 

s a z i v a m

4. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja

Skupštine Međimurske županije

za  9. ožujka (ponedjeljak) 2014. godine u 8,00 sati.

 
 
Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

 

  1. Razmatranje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2014. godinu, te utvrđivanje Prijedloga odluke.
  1. Informacije, pitanja i prijedlozi. 

            Materijali se dostavljaju u privitku poziva, a cjeloviti prijedlozi uz popratnu dokumentaciju mogu se vidjeti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove (soba 57).
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK ODBORA
Matija Posavec, mag.ing.


 
 

O b r a z l o ž e n j e

uz prijedlog dnevnog reda za 4. sjednicu Odbora za

dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije

Točka 1.
 
Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije, raspisan je pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2014. godinu.
Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Međimurske županije, te u listu «Međimurje» od 10. veljače 2015. godine i u „Međimurskim novinama» od 6. veljače 2015. godine, a rok za podnošenje prijedloga bio je 28. veljače 2015. godine.
 
Na natječaj je pristiglo ukupno 13 prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije, od toga 8 prijedloga za fizičke osobe i 5 prijedloga za pravne osobe.
Sukladno članku 5. Odluke, u natječaju su bile naznačene djelatnosti odnosno 5 područja za koja Međimurska županija dodjeljuje Nagradu „Zrinski“. To je djelatnost gospodarstva, znanosti i obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Kao što se vidi za područje gospodarstva pristigla su 2 prijedloga, za područje znanosti i obrazovanja 1 prijedlog, za područje zdravstva i socijalne skrbi pristigla su 2 prijedloga, za područje kulture pristiglo je 6 prijedloga, za  područje zaštite okoliša drugih javnih djelatnosti 2 prijedloga.
 
Sukladno članku 7. Odluke  u jednoj godini može se dodijeliti najviše 5 Nagrada «Zrinski» za postignute rezultate u prethodnoj godini ili tijekom duljeg vremenskog razdoblja.
 
Dodjelom Nagrade za životno djelo broj nagrada koje se dodjeljuju u tijeku jedne godine povećava se za jedan. Prema članku 6. stavku 2. Odluke, nagrada „Zrinski“ za životno djelo može se dodijeliti svakih pet godina. Podsjećamo da je Skupština Međimurske županije 2012. godine dodijelila Nagradu za životno djelo, dr.sc. Stjepanu Hranjecu.
 
Prema članku 8. stavku 2. Odluke godišnje se dodjeljuje, u pravilu, po jedna Nagrada „Zrinski“ iz prije navedenih područja.
 
Čakovec, ožujak 2015.
 
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content