Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo poziv Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2015.

Datum objave: 9. veljače 2015.

U petak je na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljen poziv za iskaz interesa u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2015. s rokom dostave zahtjeva do 20. veljače 2015. godine.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.
Prihvatljive aktivnosti: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.
Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje su započete i provode se u 2015. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata mogu se koristiti samo u 2015. godini te je rok za dostavu zahtjeva za plaćanje, za udio sufinanciranja Ministarstva, najkasnije do 4. prosinca 2015.
Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, 15% za podnositelje zahtjeve iz II. skupine i 20% za podnositelje zahtjeva iz III. skupine.
Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 15% za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, odnosno 20% za podnositelje zahtjeva iz II. skupine.
Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.
Za Međimursku županiju predviđeno je 1.444.000,00 kn od ukupno 38.000.000,00 kn.
Svi dokumenti poziva i pojedinosti o podnošenju zahtjeva nalaze se na sljedećoj poveznici: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=7476.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content