Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/15-02/1
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-1
Čakovec, 26. 01. 2015.
Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
9. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za četvrtak 05. 02. 2015. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2 u Čakovcu.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. Prezentacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske – Mjera 7.
– Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica Regionalne razvojne agencije – REDEA d.o.o.
2. HŽ Putnički prijevoz – prijedlog novog voznog reda vlakova 2015/2016.
– Izvjestitelj je Matija Posavec, mag. ing., župan
3. Informacije, pitanja i prijedlozi

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.
S poštovanjem,
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.