Odbor za međužupanijsku suradnju
KLASA: 910-04/14-03/51
URBROJ: 2109/1-02-14-01
Čakovec, 9. 12. 2014.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst

s a z i v a m

2. sjednicu Odbora za međužupanijsku suradnju
za ponedjeljak – 15. prosinca 2014. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU UGOVORA BR. 68/2014 O KORIŠTENJU UREDA HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju uz poziv za 11. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Mr. sc. Franjo Cimerman, v.r.