za 16.12.2014. godine (utorak) u 9,00 sati

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/14-03/5
URBROJ: 2109/1-02-14-01
Čakovec, 1.12.2014.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst I 6/14)

 

s a z i v a m

10. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise

 

za 16.12.2014. godine (utorak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKA I DRUGIH OPĆIH AKATA O KOJIMA ĆE RASPRAVLJATI SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA 11. SJEDNICI, 18. PROSINCA 2014. GODINE.
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Marija Frančić, v.r.