Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

10. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 12. prosinca 2014.

16.12.2014. godine (utorak) u 11,00 sati
 
Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/14-03/20
URBROJ:2109/1-02-14-01
Čakovec, 08.12.2014.
 
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 16.12.2014. godine (utorak) u 11,00 sati.

 
Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
2. a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I 2017. GOIDNU.
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
4. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU SANACIJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ČAKOVEC.
5.PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014. GODINU.
6.a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA ZA 2015. GODINU.
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I 2017. GODINU.
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE (stara škola u Kotoribi), ZK.UL.BR. 19 K.O. KOTORIBA.
8. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
9. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU UGOVORA BR. 68/2014 O KORIŠTENJU UREDA HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU.
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROVEDBE PROGRAMA „KREDITOM DO USPJEHA 2014“, MJERA 1 – „KREDITOM DO KONKURENTNOSTI“.
12. INFORMACIJA O PROVOĐENJU PROGRAMA FINANCIJSKE STABILIZACIJE GRADITELJSKE ŠKOLE ZA 2015. GODINU.
13. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I JEDINICI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 11. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content