Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/14-03/21
URBROJ: 2109/1-06-1/04-14-1

Čakovec, 9. 12. 2014.

 

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10 i 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

 

s a z i v a m

5. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU

 

za ponedjeljak, 15. 12. 2014. godine u 15,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana i II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu.

2. a) Prijedlog Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu.
b) Projekcija Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2016. i 2017. godinu.

3. a) Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Čakovec.
b) Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Podturen.

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte:alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .