Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Lokacijska dozvola za rekonstrukciju državne ceste DC3 dionica: Donji Pustakovec – Mala Subotica - Štefanec

Datum objave: 23. listopada 2014.

OBAVIJESTI 2011

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, zastupane po opunomoćeniku IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, na temelju članka 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), te Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o prijenosu nadležnosti za izdavanje lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/14-01/69, URBROJ: 531-06-1-14-2 od 09. lipnja 2014. godine, izdaje LOKACIJSKU DOZVOLU

 

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- rekonstrukcija državne ceste DC3 dionica: Donji Pustakovec – Mala Subotica - Štefanec, duljine 9,20 km na česticama zemljišta u k.o. Benkovec, k.o. Donji Pustakovec, k.o. Ivanovec, k.o. Jurčevec, k.o. Mala Subotica, k.o. Palovec, k.o. Pribislavec, k.o. Strelec, k.o. Štefanec na području Općine Donji Kraljevec, Općine Mala Subotica i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji.

 

Lokacijska dozvola (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content