Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provedbi javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata "Izmještanje državne ceste D209 - obilaznica Šenkovec"

Datum objave: 6. listopada 2014.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem odredbi članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/103, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-4 od 29. kolovoza 2014. godine daje
 

O B A V I J E S T
o provedbi javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata
„Izmještanje državne ceste D209 – obilaznica Šenkovec“

                                          I.
Studija o utjecaju na okoliš „Izmještanje državne ceste D209 – obilaznica Šenkovec“ (u daljnjem tekstu: Studija), izrađena od tvrtke Via Plan d.o.o. Varaždin, Ivana Severa 15, nositelja zahvata tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 
II.
Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 6. listopada do 4. studenog 2014. godine.
Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije može se obaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 – 14,00 sati u prostorijama:
-    Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec,
-    Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec,
-    Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec.
Na javnom uvidu biti će izložena jedna cjelovita Studija i jedan sažetak Studije.  Cjelovita Studija i sažetak Studije bit će s danom početka javne rasprave i javnog uvida objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr) te Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).
 
III.
Javno izlaganje održat će se dana 21. listopada (utorak) 2014. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec.
 
IV.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
V.
Ova obavijest objavljuje se oglasom u listu „Večernji list“ i na oglasnim pločama Međimurske županije, Općine Šenkovec, Općine Pribislavec i Grada Čakovca.
 
KLASA: 351-03/14-03/11
URBROJ: 2109/1-09-3/01-14-4
Čakovec, 26.09.2014.
 
SUO izmještanja državne ceste D209(obilaznica Šenkovec).pdf
SUO Sažetak.pdf

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content