REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-06/14-02/11
URBROJ: 2109/1-03/02-14-1
Čakovec, 30. rujna 2014.

Na temelju članka 5. stavak 1. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji sazivam 74. sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.
Sjednica će se održati u

utorak 7. listopada 2014. godine u 10,00 sati u
velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

Usvajanje Skraćenog zapisnika s 73. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održane 16. lipnja 2014. godine
Informacija o gospodarstvu Međimurske županije u 2013. godini – u privitku
Kretanje na tržištu rada u Međimurskoj županiji
Ostala pitanja i prijedlozi

Molimo da se sastanku obavezno odazovete ili pošaljete svog imenovanog zamjenika. Za eventualne nejasnoće ili isprike kontaktirati Danicu Holcinger tel. 040- 374-020.

S poštovanjem,

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji

Stjepan Cirković, v.r.