Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

74. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije

Datum objave: 3. listopada 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-06/14-02/11
URBROJ: 2109/1-03/02-14-1
Čakovec, 30. rujna 2014.
Na temelju članka 5. stavak 1. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji sazivam 74. sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.
Sjednica će se održati u
utorak 7. listopada 2014. godine u 10,00 sati u
velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D
Usvajanje Skraćenog zapisnika s 73. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održane 16. lipnja 2014. godine
Informacija o gospodarstvu Međimurske županije u 2013. godini - u privitku
Kretanje na tržištu rada u Međimurskoj županiji
Ostala pitanja i prijedlozi
Molimo da se sastanku obavezno odazovete ili pošaljete svog imenovanog zamjenika. Za eventualne nejasnoće ili isprike kontaktirati Danicu Holcinger tel. 040- 374-020.
S poštovanjem,
Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji
Stjepan Cirković, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content